Câu 3 trang 134 Sách giáo khoa Sinh học 9

Đề bài

Hãy tìm thêm các ví dụ minh họa quan hệ hỗ trợ đối địch của các sinh vật khác loài. Trong các ví dụ đó, những sinh vật nào là sinh vật được lợi hoặc bị hại?

Hướng dẫn giải

• Quan hệ đối địch :

- Trong ruộng lúa có nhiều loài cỏ dại gây hại cho lúa, sâu rầy gây hại cho lúa.

- Bọ dừa phá hoại vườn dừa làm năng suất vườn dừa giảm.

• Quan hệ hỗ trợ : Trong vườn xen canh dừa và chuối. Dừa che mát, chắn bớt gió cho chuối, ngược lại chuối che mát, giữ ẩm cho đất ở gốc dừa.

Tags ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật

Có thể bạn quan tâm