Bài 2: Lai một cặp tính trạng - Sinh lớp 9

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 2: Lai một cặp tính trạng được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 10 SGK Sinh học 9

Kiểu hình là tổ hợp toàn bộ tính trạng cùa cơ thể. Ví dụ tính trạng liên quan đến màu sắc hoa như  kiểu hình hoa màu đỏ ; kiểu hình hoa màu trắng, kiểu hình hoa màu vàng; kiểu hình hoa màu trắng.

Bài 2 trang 10 SGK Sinh học 9

Nội dung định luật phân li: Khi lai hai bố mẹ thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản thì F2 phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình 3 trội : 1 lặn.

Bài 3 trang 10 SGK Sinh học 9

Menden giải thích kết quả thí nghiệm trên đậu Hà Lan là do sự phân li và tổ hợp của các cặp nhân tố di truyền gen quy định cặp tính trạng tương phản trong các quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh.  

Bài 4 trang 10 SGK Sinh học 9

  Vì F1 toàn là cá kiếm mắt đen, nên mắt đen là tính trạng trội, mắt đỏ tính trạng lặn. Quy ước: Gen A quy định mắt đen.                Gen a quy định mắt đỏ Sơ đồ lai : Ptc: AAmắt đen x aa mắt đỏ G :                  A                      a F1:                        Aa   mắt đen F1x  F1:         

Câu 1 trang 10 Sách giáo khoa Sinh học 9

Kiểu hình : Là tổ hợp toàn bộ tính trạng của cơ thể .  Ví dụ : kiểu hình thân lùn , hoa trắng quả vàng của cây đậu Hà Lan.

Câu 2 trang 10 Sách giáo khoa Sinh học 9

 Nội dung qui luật phân li : Khi lai hai bố mẹ thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản thì F2 phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình 3 trội : 1 lặn.

Câu 3 trang 10 Sách giáo khoa Sinh học 9

 Menden giải thích kết quả thí nghiệm trên đậu Hà Lan bằng sự phân li và tổ hợp của cặp gen quy định cặp tính trạng thông qua các quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh.

Câu 4 trang 10 Sách giáo khoa Sinh học 9

Vì F1 toàn là cá kiếm mắt đen , nên mắt đen là tính trạng trội , mắt đỏ là tính trạng lặn. Quy ước : Gen A quy định mắt đen                   Gen a quy định mắt đỏ Sơ đồ lai : P  :    Mắt đen             x           Mắt đỏ                               AA                                  aa        

Dựa vào những kết quả thí nghiệm ở bảng 2 và cách gọi tên các tính trạng của Menden, hãy điền các từ hay cụm từ : đồng tính , 3 trội :1 lặn , vào các chỗ trống trong câu sau:

Khi lai bố mẹ khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản thì F1 ĐỒNG TÍNH về tính trạng của bố hoặc mẹ, còn F2 có sự phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình 3 TRỘI : 1 LẶN.

Hãy quan sát hình 2.3 và cho biết:

Quan sát hình 2.3 ta thấy :  Tỉ lệ các loại giao tử ở F1 : 1A :1a Tỉ lệ các loại hợp tử ở F2: 1AA : 2Aa : 1aa F2 có tỉ lệ 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng. Vì  Gen A quy định kiểu hình  hoa đỏ , gen a quy định kiểu hình hoa trắng . Gen A trội hoàn toàn so với gen a →Thể dị hợp Aa biểu hiện kiểu hình trội ho

Lai một cặp tính trạng chuẩn nhất - Sinh học 9

Cunghocvui trong bài viết này sẽ gửi đến các bạn lý thuyết về bài 2 lai một cặp tính trạng sinh học 9, kiến thức về khái niệm lai một cặp tính trạng, quy luật lai một cặp tính trạng,... và bài tập lai một cặp tính trạng lớp 9. Hãy đón đọc nhé!

Xem bảng 2 và điền tỉ lệ các loại kiểu hình ở F2 vào ô trống?

  P F1 F2 Tỉ lệ kiểu hình F2 Hoa đỏ x Hoa trắng Hoa đỏ 755 hoa đỏ : 224 hoa trắng  3 hoa đỏ  : 1 hoa trắng Thân cao x Thân lùn Thân cao 787 thân cao : 277 thân lùn 3 thân cao : 1 thân lùn Quả lục x Quả vàng Quả lục 428 quả lục : 152 quả vàng 3 quả lục : 1 quả vàng P F1 F2 Tỉ lệ kiểu hình F2 Hoa đỏ x

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 2: Lai một cặp tính trạng - Sinh lớp 9 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!