Đăng ký

Bài 1 trang 134 SGK Sinh học 9

Đề bài

Các sinh vật cùng loài hỗ trợ và cạnh tranh lẫn nhau trong những điều kiện nào ?

Hướng dẫn giải

+ Hỗ trợ khi sinh vật sống với nhau thành nhóm tại nơi có diện tích (hoặc thể tích) hợp lí và có nguồn sống  môi trường cung cấp đầy đủ cho sinh vật

+ Cạnh tranh  xảy ra khi số lượng cá thể  tăng lên quá cao dẫn tới thiếu thức ăn, nơi ở...