Bài 3: Lai một cặp tính trạng (tiếp theo) - Sinh lớp 9

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 3: Lai một cặp tính trạng (tiếp theo) được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 13 SGK Sinh học 9

Muốn xác định được kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội cần phải dùng phép lai phân tích. Nếu kết quả phép lai phân tích xuất hiện:       + 100% cá thể mang tính trạng trội, thì đối tượng có kiểu gen đồng hợp trội.       + Phân tính theo tỉ lệ  1 trội: 1 lặn thì đối tượng có kiểu gen dị hợp

Bài 2 trang 13 SGK Sinh học 9

Tương quan trội lặn là hiện tượng phổ biến ở thế giới sinh vật, trong đó tính trạng trội thường có lợi. Vì vậy, trong chọn giống cần phát hiện các tính trạng trội để tập trung các gen trội về cùng một kiểu gen nhằm tạo ra giống có ý nghĩa kinh tế.  

Bài 3 trang 13 SGK Sinh học 9

Bảng 3. So sánh di truyền trội hoàn toàn và không hoàn toàn

Bài 4 trang 13 SGK Sinh học 9

Đáp án: B. Giải thích: Cây cà chua quả đỏ thuần chủng có kiểu gen AA. Ta có sơ đồ lai P :       AA quả đỏ   x  aa  quả vàng  GP :       A                        a  F1 :                        Aa  quả đỏ  

Câu 1 trang 13 Sách giáo khoa Sinh học 9

Muốn xác định được kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội cần phải dùng phép lai phân tích. Những điều kiện nghiệm đúng định luật phân li : a. Bố mẹ phải thuần chủng về cặp tính trạng tương phản đem lai. b. Số cá thể phân tích phải lớn. c. Tính trạng trội phải trội hoàn toàn. Ý nghĩa :  Xác định

Câu 2 trang 13 Sách giáo khoa Sinh học 9

  Tương quan trội – lặn là hiện tượng phổ biến ở thế giới sinh vật, trong đó tính trạng trội thường có lợi. Vì vậy trong chọn giống cần phát hiện các tính trạng trội để tập trung các gen trội về cùng một kiểu gen nhằm tạo ra giống có ý nghĩa kinh tế.

Câu 3 trang 13 Sách giáo khoa Sinh học 9

Đặc điểm Trội hoàn toàn Trội không hoàn toàn Kiểu hình F1 Aa đỏ hồng Tỉ lệ kiểu hình ở F2 3 : 1 1 : 2 :1 Phép lai phân tích được dùng trong trường hợp x  

Câu 4 trang 13 Sách giáo khoa Sinh học 9

Đáp án: b.      Giải thích: Cây cà chua quả đỏ thuần chủng có kiểu gen AA. Ta có sơ đồ lai:

Để xác định giống có thuần chủng hay không cần phải thực hiện phép lai nào?

Để xác định giống có thuần chủng hay không ta thực hiện phép lai phân tích : Nếu kết quả phép lai xuất hiện tỉ lệ 100% thì cá thể có kiểu hình trội đem lai đồng hợp tử   AA=> giống thuần chủng Nếu kết quả phép lai xuất hiện tỉ lệ 1:1 thì cá thể đem lai là dị hợp hợp tử Aa=> giống không thuần chủn

Hãy xác định kết quả của những phép lai sau: P : Hoa đỏ (AA ) x hoa trắng (aa)

Xác định kết quả các phép lai  Phép lai 1 : P : AA hoa đỏ    x    aahoa trắng G:     A ......................a F1: 100% Aa hoa đỏ Phép lai 2 : P: Aahoa đỏ x aa hoa trắng G: A,a................a F1:  1Aađỏ : 1 aatrắng Để xác định kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội đối tượng cần kiểm tra ta p

Quan sát hình 3 ,nêu sự khác nhau về kiểu hình ở F1,F2 giữa trội không hoàn toàn với thí nghiệm của Menden.

Sự khác nhau về kiểu hình ở F1,F2 giữa trội không hoàn toàn với thí nghiệm của Menden được mô tả trong bảng sau : Đặc điểm Trội không hoàn toàn Thí nghiệm của Menden Kiểu hình ở F1 Tính trạng trung gian Tính trạng trội Kiểu hình ở F2 1 trội : 2 trung gian  : 1 lặn 3 trội : 1 lặn Đặc điểm Trội không

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 3: Lai một cặp tính trạng (tiếp theo) - Sinh lớp 9 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!