Bài 4: Lai hai cặp tính trạng - Sinh lớp 9

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 4: Lai hai cặp tính trạng được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 16 SGK Sinh học 9

Căn cứ vào tỉ lệ mỗi kiểu hình ở F2 bằng tích các tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó, Menđen đã xác định các tính trạng màu sắc và hình dạng hạt di truyền độc lập với nhau.

Bài 2 trang 16 SGK Sinh học 9

Biến dị tổ hợp là các kiểu hình ở đời con khác kiểu hình của bố mẹ. Nó được xuất hiện với hình thức sinh sản hữu tính giao phối.

Bài 3 trang 16 SGK Sinh học 9

Thực chất của sự di truyền độc lập các tính trạng là nhất thiết F2 phải có tỉ lệ của mỗi kiểu hình bằng tích tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó. Chọn đáp án B

Câu 1 trang 16 Sách giáo khoa Sinh học 9

Căn cứ vào tỉ lệ mỗi kiểu hình ở F2 bằng tích các tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó, Menđen đã xác định các tính trạng màu sắc và hình dạng hạt di truyền độc lập với nhau.

Câu 2 trang 16 Sách giáo khoa Sinh học 9

Biến dị tổ hợp là các kiểu hình khác bố mẹ. Nó được xuất hiện với hình thức sinh sản hữu tính giao phối.

Câu 3 trang 16 Sách giáo khoa Sinh học 9

Đáp án: b.

Hãy điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong câu sau đây

Khi lai cặp bố mẹ khác nhau về hai cặp tính trạng thuần chủng tương phản di truyền độc lập với nhau thì F2 có tỉ lệ mỗi kiểu hình bằng TÍCH TỈ LỆ các tính trạng hợp thành nó

Lai hai cặp tính trạng - Sinh học 9

Ở bài viết này Cunghocvui sẽ gửi đến các bạn học kiến thức lý thuyết đầy đủ và chuẩn nhất về lai hai cặp tính trạng sinh học 9, các kiến thức như thế nào là hai cặp tính trạng, thí nghiệm lai hai cặp tính trạng,... A. Lý thuyết I. Thí nghiệm lai hai cặp tính trạng của Menđen Menđen trước khi bước và

Quan sát hình 4 và điền nội dung phù hợp vào bảng 4

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 4: Lai hai cặp tính trạng - Sinh lớp 9 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!