Đăng ký

Bài 3 trang 134 SGK Sinh học 9

Đề bài

Hãy tìm thêm các ví dụ minh họa quan hệ hỗ trợ đối địch của các sinh vật khác loài. Trong các ví dụ đó, những sinh vật nào là sinh vật được lợi hoặc bị hại?

Hướng dẫn giải

Quan hệ đối địch:

-  Trên một cánh đồng lúa , khi cỏ dại phát triển thì năng suất lúa giảm ( lúa là loài bị hại , cỏ dại là loài được lợi)

- Hươu , nai và hổ cùng sống trong một cánh rừng . Số lượng hươu, nai bị khống chế bởi số lượng hổ ( hươu là loài bị hại , hổ là loài được lợi)

Quan hệ hỗ trợ:       

- Địa y sống bám trên cành cây ( địa y được lợi, cành cây không bị hại cũng không có lợi)

- Vi khuẩn sống trong nốt sần của rễ cây họ Đậu ( cả vi khuẩn và cây họ đậu đều được lợi)