Đăng ký

Bài 70 trang 35 SGK Toán 7 tập 1

Đề bài

 Viết các số thập phân hữu hạn sau đây dưới dạng phân số tối giản                         

a) \(0,32\)

b) \(-0,124\)

c) \(1,28\)

d) -\(3,12\)

Hướng dẫn giải

Ta đưa số thập phân đã cho về dạng phân số thập phân sau đó phân tích tử và mẫu về thành các nhân tử chung rồi rút gọn các nhân tử và mẫu cho nhau ta được phân số tối giản.

Lời giải chi tiết

a) \(0,32 = {{32} \over {100}} ={{8.4} \over {25.4}} = {8 \over {25}}\)

b) \( - 0,124 = {{ - 124} \over {1000}} = {{ - 31.4} \over {250.4}} = {{ - 31} \over {250}}\)

c) \(1,28 = {{128} \over {100}} = {{32.4} \over {25.4}} = {{32} \over {25}}\)

d) \( - 3,12 = {{ - 312} \over {100}} = {{ - 78.4} \over {25.4}} = {{ - 78} \over {25}}\)

shoppe