Đăng ký

Bài 5 trang 23 - Sách giáo khoa Hóa 11

 Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi một số ion trong dung dịch kết hợp được với nhau làm giảm nồng độ ion của chúng.

Chọn C.

shoppe