Đăng ký

Bài 5 trang 111 - sách giáo khoa Hóa 12

Ta có: \(n_{khí} = \dfrac {0,896}{22,4}=0,04(mol)\)

Suy ra \(n_{kim loại}= 2\times0,04=0,08(mol)\)

\(M_{KL}= \dfrac {3,12} {0,04\times2} = 39\). Vậy muối clorua:KCl