Đăng ký

Bài 4 trang 111 - sách giáo khoa Hóa 12

Trong các muối đã cho muối dễ bị nhiệt phân là \(KHCO_3\)

Vì vậy, chúng ta chọn C