Đăng ký

Bài 40 Trang 175 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Đề bài

Bài 40. Cho hình phẳng B giới hạn bởi các đường \(x = \sqrt {2\sin 2y} ,x = 0,y = 0\) và \(y = {\pi  \over 2}.\)
Tính thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình B quanh trục tung.

Hướng dẫn giải

Ta có: \(V = \pi \int\limits_0^{{\pi  \over 2}} {2\sin 2ydy =  - \pi \cos 2y\mathop |\nolimits_0^{{\pi  \over 2}} }  = 2\pi \)