Đăng ký

Bài 32 Trang 173 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Đề bài

Bài 32. Cho hình phẳng B giới hạn bởi các đường \(x = {2 \over y},y = 1\) và \(y=4\). Tính thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình B quanh trục tung.

Hướng dẫn giải

Ta có \(V = \pi {\int\limits_1^4 {\left( {{2 \over y}} \right)} ^2}dy = 4\pi \int\limits_1^4 {{{dy} \over {{y^2}}}}  = \left. {4\pi \left( { - {1 \over y}} \right)} \right|_1^4 = 3\pi \)

shoppe