Bài 2. Cực trị của hàm số - Toán lớp 12 Nâng cao

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 2. Cực trị của hàm số được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 11 trang 16 và 17 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

a TXĐ: D=mathbb R f'left x right = {x^2} + 4x + 3;,f'left x right = 0 Leftrightarrow left[ matrix{ x = 1 hfill cr x = 3 hfill cr} right.;fleft { 1} right = {7 over 3};,fleft { 3} right = 1 Hàm số đạt cực đại tại điểm x =  3, giá trị cực đại của hàm số là fleft { 3

Bài 12 trang 17 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

a Tập xác định: D = left[ { 2;2} right] y' = sqrt {4 {x^2}}  + x.{{ x} over {sqrt {4 {x^2}} }} = {{4 {x^2} {x^2}} over {sqrt {4 {x^2}} }} = {{4 2{x^2}} over {sqrt {4 {x^2}} }} y' = 0 Leftrightarrow 4 2{x^2} = 0 Leftrightarrow x =  pm sqrt 2 yleft { sqrt 2 } right =

Bài 13 trang 17 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Ta có: f'left x right = 3a{x^2} + 2bx + c f đạt cực tiểu tại điểm x=0 nên f'left 0 right = 0 Rightarrow c = 0 fleft 0 right = 0 Rightarrow d = 0. Vậy fleft x right = a{x^3} + b{x^2} f đạt cực đại tại điểm x=1 nên f'left 1 right = 0 Rightarrow 3a + 2b = 0 fleft 1 rig

Bài 14 trang 17 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

f'left x right = 3{x^2} + 2ax + b f đạt cực trị tại điểm x=2 nên f'left { 2} right = 0 Rightarrow ,12 4a + b = 0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,left 1 right fleft { 2} right = 0 Rightarrow  8 + 4a 2b + c = 0,,,,

Bài 15 trang 17 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

TXĐ: D = {mathbb{R}}backslash left{ m right} eqalign{ & y' = {{left[ {2x mleft {m + 1} right} right]left {x m} right left[ {{x^2} mleft {m + 1} rightx + {m^3} + 1} right]} over {{{left {x m} right}^2}}} cr & ,,,,, = {{{x^2} 2mx + {m^2} 1} over {{{left {x m} ri

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 2. Cực trị của hàm số - Toán lớp 12 Nâng cao đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!