Bài 4. Đồ thị của hàm số và phép tịnh tiến hệ tọa độ - Toán lớp 12 Nâng cao

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 4. Đồ thị của hàm số và phép tịnh tiến hệ tọa độ được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 29 trang 27 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

a y' = 4x 3;y' = 0 Leftrightarrow x = {3 over 4};yleft {{3 over 4}} right =  {1 over 8} Đỉnh Ileft {{3 over 4}; {1 over 8}} right Công thức chuyển trục tọa độ tịnh tiến theo overrightarrow {OI} :left{ matrix{ x = X + {3 over 4} hfill cr y = Y {1 over 8} hfill cr} right.

Bài 30 trang 27 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

a f'left x right = 3{x^2} 6x;f''left x right = 6x 6 f''left x right = 0 Leftrightarrow x = 1;fleft 1 right =  1 Vậy Ileft {1; 1} right b Công thức chuyển trục tọa độ tịnh tiến theo overrightarrow {OI} là left{ matrix{ x = X + 1 hfill cr y = Y 1 hfill cr} right. Ph

Bài 31 trang 27 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Công thức chuyển trục tọa độ tịnh tiến theo overrightarrow {OI} là left{ matrix{ x = X 2 hfill cr y = Y + 2 hfill cr} right. Phương trình của đường cong C đối với hệ tọa độ IXY Y + 2 = 2 {1 over {X 2 + 2}} Leftrightarrow Y = {{ 1} over X} Đây là hàm số lẻ nên đồ thị C nh

Bài 32 trang 28 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

a Ta có: y = {2 over {x 1}} + 1 Leftrightarrow y 1 = {2 over {x 1}} Đặt left{ matrix{ y 1 = Y hfill cr x 1 = X hfill cr} right. Leftrightarrow left{ matrix{ y = Y + 1 hfill cr x = X + 1 hfill cr} right. Đây là công thức chuyển hệ tọa độ trong phép tịnh tiến theo overri

Bài 33 trang 28 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Ta có: y = ax + b + {c over {x {xo}}} Leftrightarrow y = aleft {x {xo}} right + a{xo} + b + {c over {x {xo}}} Leftrightarrow y {yo} = aleft {x {xo}} right + {c over {x {xo}}} Đặt left{ matrix{ x {xo} = X hfill cr y {yo} = Y hfill cr} right. Leftrightarrow left{ mat

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 4. Đồ thị của hàm số và phép tịnh tiến hệ tọa độ - Toán lớp 12 Nâng cao đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!