Đăng ký

Bài 4 trang 129 - sách giáo khoa Hóa 12

Trong những chất đã cho, chất \(ZnSO_4\) không có tính lưỡng tính.

Vì vậy, chúng ta chọn C.