Đăng ký

Bài 3 trang 66 SGK Sinh 12

Đề bài

Bệnh mù màu đỏ và xanh lục ở người là do một gen lặn liên kết với NST X. Một phụ nữ bình thường có bố bị mù màu lấy một người chồng bị mù màu.

a)  Xác suất để đứa con đầu lòng của cặp vợ chồng này là con trai bị bệnh mù màu là bao nhiêu?

b)  Xác suất để đứa con đầu lòng của cặp vợ chồng này là con gái bị bệnh mù màu là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Bệnh do gen nằm trên NST giới tính X di truyền chéo từ mẹ sang con trai.

Lời giải chi tiết

Quy ước gen: A – bình thường; a – mù màu

Người chồng mù màu có kiểu gen XaY

Người vợ bình thường có bố bị mù màu (XaY) nên cô ta nhận Xa  cuả bố nên có kiểu gen XAXa

→ Kiểu gen của cặp vợ chồng này là : XAXa × XaY → 1XAXa : 1XAY: 1XaXa: 1XaY

a. xác suất họ sinh con trai bị mù màu là \({1 \over 2}{X^a} \times {1 \over 2}Y = {1 \over 4}\).

b. Xác suất họ sinh con gái bị mù màu là \({1 \over 4}\).