Bài 3. Điều hòa hoạt động gen - Sinh lớp 12

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 3. Điều hòa hoạt động gen được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 18 SGK Sinh học 12

Điều hòa hoạt động của gen là điều hòa lượng sản phẩm do gen tạo ra ARN và protein hay ĐIỀU HÒA CÁC QUÁ TRÌNH nhân đôi ADN, phiên mã tạo ARN và quá trình tổng hợp protein  Ý nghĩa:  Tế bào chỉ tổng hợp protein cần thiết vào thời điểm thích hợp với một lượng cần thiết.  Đảm bảo các hoạt động sống của

Bài 2 trang 18 SGK Sinh học 12

Operon là các gen cấu trúc có liên quan về chức năng thường phân bố theo cụm có chung một cơ chế điều hòa. Operon Lac là Operon quy định tổng hợp các enzim thủy phân Lactozo. CẤU TRÚC OPÊRON LAC Ở E. COLI:   NHÓM GEN CẤU TRÚC Z, Y, A: nằm kề nhau, có liên quan với nhau về chức năng  VÙNG VẬN HÀNH O:

Bài 3 trang 18 SGK Sinh 12

Sự hoạt động của opêron chịu sự điều khiển của một gen điều hoà regulator: R nằm ở trước opêron.  Bình thường, gen R tổng hợp ra một loại prôtêin ức chế gắn vào gen chỉ huy do đó gen cấu trúc ở trạng thái bị ức chế nên không hoạt động. Khi có chất cảm ứng ví dụ lactôzơ thì opêron chuyển sang trạng

Bài 4 trang 18 SGK Sinh 12

Gen điều hòa mang thông tin mã hóa protein ức chế. CHỌN B

Câu 1 trang 18 Sách giáo khoa Sinh học 12

  Điều hòa hoạt động gen là quá trình điều hòa lượng sản phẩm của gen được tạo trong tế bào đảm bảo cho hoạt động sống của tế bào phù hợp với điều kiện môi trường cũng như với sự phát triển bình thường của cơ thể .

Câu 2 trang 18 Sách giáo khoa Sinh học 12

  Trên phân tử ADN của vi khuẩn , các gen cấu trúc có liên quan về chức năng thường được phân bố liền nhau thành từng cụm có chung một cơ chế điều hòa được gọi là một operon hình dưới .   Operon Lac bao gồm :   Z , Y , A : Các gen cấu trúc quy định tổng hợp các enzim tham gia vào các phản ứng phân

Câu 3 trang 18 Sách giáo khoa Sinh học 12

Khi môi trường không có lactôzơ : Gen điều hòa quy định tổng hợp prôtêin ức chế . Prôtêin này liên kết với vùng vận hành ngăn cản quá trình phiên mã làm cho các gen cấu trúc không hoạt động.   Khi môi trường có lactôzơ số phân tử lactôzơ liên kết với prôt biến đổi cấu hình không gian ba chiều của n

Câu 4 trang 18 Sách giáo khoa Sinh học 12

Đáp án : B.

Điều hòa hoạt động gen Sinh 12

ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG GEN SINH 12 Bài viết hôm nay CUNGHOCVUI xin giới thiệu với các bạn về bài giảng ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG CỦA GEN LỚP 12! I. ĐỊNH NGHĨA Điều hòa hoạt động gen chính là điều hòa lượng sản phẩm của gen được tạo ra. CÁC CẤP ĐỘ ĐIỀU HOÀ HOẠT ĐỘNG CỦA GEN: Ở SV nhân thực: cấp ADN, cấp phiên

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 3. Điều hòa hoạt động gen - Sinh lớp 12 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!