Bài 2. Phiên mã và dịch mã - Sinh lớp 12

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 2. Phiên mã và dịch mã được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Câu 1 trang 14 Sách giáo khoa Sinh học 12

Diễn biến : + Trước hết enzim ARN polimeraza bám vào vùng điều hòa làm gen tháo xoắn để lộ ra mã gốc có chiều 3' > 5' và bắt đầu tổng hợp mARN tại vị trí đặc hiệu . + Sau đó ARN polimeraza trượt dọc theo mạch mã gốc trên gen đẻ tổng hợp nên phân tử mARN theo nguyên tắc bổ sung A đã bắt đôi với U ,

Câu 1 trang 14 SGK Sinh học 12

Quá trình phiên mã diễn ra theo các bước : BƯỚC 1. KHỞI ĐẦU: Enzym ARN pôlimeraza bám vào vùng điều hoà làm gen tháo xoắn để lộ ra mạch gốc có chiều 3’ ⟶ 5’ và bắt đầu tổng hợp mARN tại vị trí đặc hiệu. BƯỚC 2. KÉO DÀI CHUỖI ARN: Enzym ARN pôlimeraza trượt dọc theo mạch gốc trên gen có chiều 3’ → 5’

Câu 2 trang 14 Sách giáo khoa Sinh học 12

Gồm hai giai đoạn : hoạt hóa axit amin và tổng hợp chuỗi pôlipeptit . 1 . Hoạt hóa axit amin : Trong tế bào chất , nhờ các enzim đặc hiệu và năng lượng ATP , các axit amin được hoạt hóa và gắn với tARN tương ứng tạo nên các phức hợp aa – tARN . 2 . Tổng hợp chuỗi pôlipeptit : Hình bên là ví dụ min

Câu 2 trang 14 SGK Sinh học 12

Quá trình dịch mã có thể chia ra làm hai giai đoạn: GIAI ĐOẠN 1: HOẠT HOÁ AXIT AMIN Dưới tác động của 1 số enzim, các a.a tự do trong môi trường nội bào được hoạt hoá nhờ gắn với hợp chất ATP:       a.a + ATP ⟶ a.a hoạt hoá Nhờ tác dụng của enzim đặc hiệu, a.a được hoạt hoá liên kết với tARN tương

Câu 3 trang 14 Sách giáo khoa Sinh học 12

Pôliribôxôm giúp tăng tổng hợp prôtêin.

Câu 3 trang 14 SGK Sinh học 12

Trên mỗi phân tử mARN thường có một số ribôxôm cùng hoạt động được gọi là pôliribôxôm, sự hình thành poliribôxôm là sau khi ribôxôm thứ nhất dịch chuyển được 1 đoạn thì ribôxôm thứ 2 liên kết vào mARN. Các pôlixôm cùng tổng hợp trên một phân tử mARN Tiếp theo đó là ribôxôm thứ 3, 4 .... Như vậy, mỗi

Câu 4 trang 14 Sách giáo khoa Sinh học 12

a 3' XGA GAA TTT – XGA 5' mạch mã gốc      5' GXU – XUU AAA GXU 3' mARN .      Ala. Leu. Lys.  Ala . trình tự axit amin trong PRO b Có thể trả lời như sau : lơxin alanin – valin – lizin trình tự axit amin trong PRO UUA – GXU GUU AAA mARN 3' AAT XGA XAA TTT 5' mạch mã gốc 5

Câu 4 trang 14 SGK Sinh học 12

Sử dụng nguyên tắc bổ sung A U; G X và ngược lại Sử dụng bảng mã di truyền trang 8 SGK Sinh 12 LỜI GIẢI CHI TIẾT a, mARN có: 5‘  GXU XUU AAA GXU  3‘ Trình tự axit amin trong prôtêin: Ala – Leu – Lys – Ala b, các bộ ba mã hóa các axit amin trên là Vì có nhiều bộ ba cùng mã hóa một axit amin nên

Câu 5 trang 14 Sách giáo khoa Sinh học 12

Đáp án : D.

Câu 5 trang 14 SGK Sinh học 12

Axit amin đầu tiên trong các chuỗi polinucleotit ở sinh vật nhân thực đều là methionin Met và được cắt bỏ khi quá trình dịch mã hoàn thành để có chức năng sinh học CHỌN D

Tổng hợp quá trình phiên mã dịch mã và bài tập trắc nghiệm sinh học 12

TỔNG HỢP QUÁ TRÌNH PHIÊN MàDỊCH Mà VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 12 CHẮC HẲN BẠN Đà TỪNG ĐƯỢC NGHE QUA KHÁI NIỆM VỀ PHIÊN Mà VÀ DỊCH MÃ, TUY NHIÊN VẪN CÒN Ở MỨC ĐỘ KHÁ MƠ HỒ. CHÍNH VÌ VẬY, NGÀY HÔM NAY CHÚNG TÔI ĐẾN ĐÂY ĐỂ CHO BẠN CÂU TRẢ LỜI THÍCH ĐÁNG NHẤT. CHÚNG TA CÙNG NHAU TÌM HIỂU NHÉ! I. P

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 2. Phiên mã và dịch mã - Sinh lớp 12 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!