Đăng ký

Bài 1 trang 66 SGK Sinh 12

Đề bài

Bệnh phêninkêtô niệu ở người là do một gen lặn nằm trên NST thường quy định và di truyền theo quy luật Menđen. Một người đàn ông có cô em gái bị bệnh lấy một người vợ có người anh trai bị bệnh. Cặp vợ chồng này lo sợ con mình sinh ra sẽ bị bệnh. Hãy tính xác suất để cặp vợ chồng này sinh đứa con đầu lòng bị bệnh? Biết rằng, ngoài người em chồng và anh vợ bị bệnh ra, cả bên vợ và bên chồng không còn ai khác bị bệnh

Hướng dẫn giải

Người bình thường mà có anh, chị em ruột bị bệnh ( bệnh do gen lặn trên NST thường gây ra) thì những người này có bố mẹ dị hợp tử và họ có kiểu gen 1AA:2Aa

Lời giải chi tiết

Vì cả cặp vợ chồng này đều có anh em ruột bị bệnh nên cả hai người có kiểu gen 1AA:2Aa

Để họ sinh con đầu lòng bị bạch tạng thì họ phải có kiểu gen Aa x Aa với xác suất \({2 \over 3} \times {2 \over 3}\)

Xác suất cặp vợ chồng có kiểu gen Aa x Aa sinh con bị bệnh (aa) là \({1 \over 4}\)

Vậy xác suất cần tính là \({2 \over 3} \times {2 \over 3} \times {1 \over 4} = {1 \over 9}\)