Bài 4. Đột biến gen - Sinh lớp 12

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 4. Đột biến gen được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 22 SGK Sinh 12

 ĐỘT BIẾN GEN còn được gọi là đột biến điểm là những biến đổi trong cấu trúc của gen xảy ra tại một điểm nào đó trên phân tử axit nuclêic, liên quan tới một hoặc một số cặp nuclêôtit. Các dạng đột biến điểm thường gặp là : Mất hoặc thêm 1 cặp nucleotit ; thay thế cặp nucleotit này bằng cặp nucleoti

Bài 2 trang 22 SGK Sinh 12

SỰ KẾT CẶP KHÔNG ĐÚNG TRONG TÁI BẢN ADN: Các bazơ nitơ thường tồn tại 2 dạng cấu trúc: dạng thường và dạng hiếm. Các dạng hiếm có những vị trí liên kết hidro bị thay đổi làm cho chúng kết cặp không đúng trong tái bản làm phát sinh đột biến gen Guanin dạng hiếm G kết cặp với timin trong tái bản gây

Bài 3 trang 22 SGK Sinh 12

Mức độ gây hại của alen đột biến phụ thuộc vào điều kiện môi trường cũng như tổ hợp gen. trong môi trường này hoặc trong tổ hợp gen này thì alen đột biến có thể có hại nhưng trong môi trường này hoặc trong tổ hợp gen khác thì alen đột biến có thể có lợi hoặc trung tính

Bài 4 trang 22 SGK Sinh 12

ĐỐI VỚI TIẾN HÓA: Làm xuất hiện alen mới cung cấp nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hóa, tạo nên sự đa dạng về kiểu gen trong quần thể sinh vật ĐỐI VỚI THỰC TIỄN: Cung cấp nguyên liệu cho quá trình chọn giống, các nhà khoa học thường sử dụng phương pháp gây đột biến gen để tạo ra các giống mới đ

Bài 5 trang 22 SGK Sinh 12

A ĐÚNG, đột biến thay thế có thể không làm thay đổi chức năng của protein do tính thoái hóa của mã di truyền B SAI, đột biến điểm chỉ xảy ra ở 1 cặp nucleotit C SAI, đa số đột biến điểm là vô hại trung tính D SAI, đột biến điểm làm xuất hiện alen mới có vai trò quan trọng trong quá trình tiến hóa c

Câu 1 trang 22 Sách giáo khoa Sinh học 12

Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen . Các dạng đột biến điểm thường gặp gồm : thay thế , thêm , mất 1 cặp nuclêôtit Hậu quả của đột biến điểm : Phần nhiều đột biến điểm thường vô hại trung tính . Tuy nhiên , những đột biến gen dẫn đến làm thay đổi chức năng của prôtêin thì thườn

Câu 2 trang 22 Sách giáo khoa Sinh học 12

Sự không hợp đôi trong tái bản ADN . Tác động của các tác nhân gây đột biến của môi trường .

Câu 3 trang 22 Sách giáo khoa Sinh học 12

+ Điều kiện môi trường . + Tổ hợp gen : trong môi trường này hoặc tổ hợp gen này thì alen đột biến có thể là có hại nhưng trong môi trường khác hoặc tổ hợp gen khác thì alen đột biến đó lại có thể có lợi hoặc trung tính.

Câu 4 trang 22 Sách giáo khoa Sinh học 12

a . Đối với tiến hóa : Đột biến gen làm xuất hiện các alen khác nhau cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóa của sinh vật . Tuy tần số đột biến của từng gen rất thấp 10^{6} + 10^{4}  , nhưng số lượng gen trong tế bào rất lớn và số cá thể trong quần thể cũng rất nhiều nên nhìn chung trong mỗ

Câu 5 trang 22 Sách giáo khoa Sinh học 12

Đáp án : A

Đột biến gen và vai trò của việc ứng dụng đột biến gen trong đời sống

ĐỘT BIẾN GEN Ở SINH VẬT VÀ VAI TRÒ CỦA VIỆC ỨNG DỤNG ĐỘT BIẾN GEN TRONG ĐỜI SỐNG TRONG CHƯƠNG TÌNH DI TRUYỀN HỌC CÓ MỘT PHẦN MÀ CHÚNG TA KHÔNG NÊN BỎ QUA, ĐÓ CHÍNH LÀ CHƯƠNG VỀ ĐỘT BIÊN GEN Ở SINH VẬT. NẾU NGHE QUA LẦN ĐẦU, CHẮC HẲN BẠN SẼ CẢM THẤY ĐỘT BIẾN GEN SẼ ĐEM LẠI NHỮNG TÁC HẠI ĐẾN ĐỜI SỐNG

Tại sao nhiều đột biến điểm như đột biến thay thế cặp nucleotit lại hầu như vô hại đối với thể đột biến?

Có thể giải thích dựa trên tính thoái hóa của mã di truyền: nhiều bộ ba cùng mã hóa cho 1 axit amin Trường hợp đột biến thay thế 1 cặp nucleotit của gen không ảnh hưởng tới sức sống của thể đột biến có thể do : Đột biến vào vùng không mã hóa của gen Thay thế 1 trong 3 nucleotit trong mã di truyền

Trả lời câu hỏi Sinh 12 Bài 4 trang 19

Đột biến điểm gồm đột biến thay thế một cặp nucleôtit và đột biến thêm hoặc mất một cặp nucleôtit. Trong các dạng đột biến trên, đột biến thêm hoặc mất một cặp nucleôtit gây hậu quả lớn hơn vì: Khi đột biến làm mất đi hoặc thêm vào một cặp nucleôtit trong gen sẽ dẫn đến mã di truyền bị đọc sai kể từ

Trả lời câu hỏi Sinh 12 Bài 4 trang 21

Nhiều đột biến điểm như đột biến thay thế cặp nucleôtit lại hầu như vô hại đối với thể đột biến vì: Đột biến thay thế cặp nucleôtit làm thay đổi mã bộ ba trên gen nhưng mã di truyền có tính thoái hóa nên bộ ba sau đột biến vẫn mã hóa axit amin giống bộ ba ban đầu. Do đó, trình tự axit amin trong chu

Trong các dạng đột biến trên, dạng nào gây hậu quả lớn hơn? Giải thích?

Đôt biến thêm hoặc mất 1 cặp nucleotit là gây hậu quả nghiêm trọng hơn vì nó làm trượt khung sao chép, nếu đột biến xảy ra trong vùng mã hóa protein làm thay đổi mã di truyền từ điểm đột biến. Protein của gen đột biến không có chức năng hoặc chức năng bị thay đổi.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 4. Đột biến gen - Sinh lớp 12 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!