Đăng ký

Bài 3 trang 54 - Sách giáo khoa Hóa 11

  Theo nguyên lí chuyển dịch cân bằng : cân bằng chuyển dịch theo hướng làm giảm tác động vào hệ . Do đó khi thêm \(H^+\) vào dung dịch , cân bằng trên chuyển dịch theo chiều nghịch tạo thành \(H_3PO_4\).

  Vì thế chúng ta chọn B.