Đăng ký

Bài 19 trang 28 SGK Hình học 12 Nâng cao

Đề bài

Bài 19. Cho khối lăng trụ đứng \(ABC.A’B’C’\) có đáy là tam giác \(ABC\) vuông tại \(A, AC = b\). \(\widehat {ACB} = {60^0}\). Đường thẳng \(BC’\) tạo với mp \((AA’C’C)\) một góc \({30^0}\).

a) Tính độ dài đoạn thẳng \(AC\).

b) Tính thể tích khối lăng trụ đã cho.

Hướng dẫn giải

loigaihay.com

shoppe