Đăng ký

Bài 129 trang 55 SGK Toán 6 tập 2

Đề bài

Trong sữa có 4,5% bơ. Tính lượng sữa trong một chai, biết rằng lượng bơ trong chai sữa này là 18g.

Hướng dẫn giải

Bài toán có thể hiểu là: tìm một số biết 4,5% của nó bằng 18g.

Quy tắc: Muốn tìm một số biết \(\frac{m}{n}\) của nó bằng a, ta tính \(a:\frac{m}{n}\) \(\left( {m,n \in {N^*}} \right)\)

Lời giải chi tiết

Lượng sữa trong một chai là:

\(18:\frac{{4,5}}{{100}} = 18.\frac{{100}}{{4,5}} = 400\left( g \right)\)

Đáp số: 400 g.

shoppe