Giải bài 126 trang 54 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Có thể bạn quan tâm

Giải bài 127 trang 54 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

   Giải:     a Số phải tìm bằng:     \13,32: \dfrac{3}{7}=13,32. \dfrac{7}{3}= \dfrac{13,32.7}{3}= \dfrac{93,24}{3}\   Theo 1    \31,08\  Theo 2   b Số phải tìm bằng:     \31,08: \dfrac{7}{3}=31,08. \dfrac{3}{7}= \dfrac{31,08.3}{7}= \dfrac{93,24}{7}\  suy từ 2    =13,32 suy từ 1

Giải bài 128 trang 55 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

   GIẢI:      Số kilôgam đậu đen phải nấu chín để có 1,2kg chất đạm là:      1,2:24%=5kg

Giải bài 129 trang 55 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

   Lượng sữa có trong mỗi chai là: 18: 45%= 400 g 

Giải bài 130 trang 55 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

   Số cần tìm là: \\dfrac{1}{3}:\dfrac{1}{2}=\dfrac{2}{3}\

Giải bài 122 trang 53 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

   Giải:     Số kilôgam hành cần là:     5%.2=0,1kg     Số  kilôgam đường cần là:     \ \dfrac{1}{1000}.2=0,002kg\    Số kilôgam muối cần là:       \ \dfrac{3}{40}.2=0,15kg\   Đáp số: 0,1kg; 0,002kg; 0,15kg  

Giải bài 123 trang 53 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

   Cửa hàng giảm giá 10% nên giá mới bằng 90% giá cũ đối với mỗi mặt hàng     Đối với mặt hàng B,C,E, ta thấy:     \ \dfrac{108000}{120000}=\dfrac{60300}{67000}=\dfrac{216000}{240000}=90\%\    Nên các mặt hàng B,C,E được tính giá đúng.    Đối với mặt hàng A, ta thấy:     35000.90%= 31500 đồng     Nê

Giải bài 124 trang 53 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

   Giá mới của các mặt hàng:      A.31500đ    B: 108000đ    C:60300đ;    D:405000đ;    E:216000đ

Giải bài 125 trang 53 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

   Tiền lãi trong 12 tháng bằng : 1 000 000 . 0,58% . 12 = 69600 đồng.    Vậy tiền cả vốn lẫn lãi sau 12 tháng bố bạn Lan được lĩnh là:     1 000 000 + 69 600 = 1 069 000 đồng.