Giải bài 126 trang 54 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Đề bài

   Tìm một số, biết:

Hướng dẫn giải

   Giải: 

  a)   \(\dfrac{2}{3}\) của một số bằng 7,2 thì số đó bằng: \(7,2:\dfrac{2}{3}=10,8\).

  b) \(1\dfrac{3}{7}\) của một số bằng -5 thì số đó bằng: \(-5:1\dfrac{3}{7}=-3,5.\)

Tags giá trị một phân số Bài 126 (trang 54 SGK Toán 6 tập 2)

Có thể bạn quan tâm