Đăng ký

Bài 106 trang 48 SGK Toán 6 tập 2

Đề bài

Hoàn thành các phép tính sau:

\({7 \over 9} + {5 \over {12}} - {3 \over 4} = {{7.4} \over {36}} + {{5. \ldots } \over {36}} - {{3. \ldots } \over {36}} = {{28 +  \ldots  -  \ldots } \over {36}} \)

\(= {{16} \over {36}} = { \ldots  \over  \ldots }\)

Hướng dẫn giải

Muốn cộng trừ các phân số không cùng mẫu, ta quy đồng mẫu sau đó cộng trừ các tử lại với nhau và giữ nguyên mẫu.

Lời giải chi tiết

\({7 \over 9} + {5 \over {12}} - {3 \over 4} = {{7.4} \over {36}} + {{5.3} \over {36}} - {{3.9} \over {36}} = {{28 + 15 - 27} \over {36}} = {{16} \over {36}} = {4 \over 9}\)

shoppe