Đăng ký

Bài 1 trang 45 - Sách giáo khoa Hóa 11

- Axit nitric \((HNO_3) \) có công thức cấu tạo : 

- Công thức electron của axit nitric là :

- Trong hợp chất \(HNO_3\), nguyên tố nitơ có số oxi hóa cao nhất là +5 và có hóa trị IV.

shoppe