Đăng ký

Bài 1 trang 120 SGK Hình học 11

Đề bài

Nhắc lại định nghĩa vecto trong không gian.

Cho hình lăng trụ tam giác \(ABC.A’B’C’\). Hãy kể tên những vecto bằng vecto \(\overrightarrow {AA'} \) có điểm đầu và điểm cuối là đỉnh của hình lăng trụ.

Hướng dẫn giải

Nhắc lại định nghĩa vecto trong không gian và sử dụng định nghĩa hai vector bằng nhau.

Lời giải chi tiết

Định nghĩa vecto trong không gian:

Vecto trong không gian là một đoạn thẳng có hướng, tức là một đoạn thẳng đã được chỉ rõ điểm đầu và điểm cuối.

Vì các cạnh bên của hình lăng trụ là các đoạn thẳng song song và bằng nhau nên các vecto bằng vecto \(\overrightarrow {AA'} \) và có điểm đầu và điểm cuối là đỉnh của hình lăng trụ là: \(\overrightarrow {BB'} ,\overrightarrow {CC'} \)