Tìm một số hạng trong một tổng - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Tìm một số hạng trong một tổng được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 45 SGK Toán 2

1.  b x + 5 = 10                                           e 4 + x = 14     x       = 10 5                                                 x = 14 4     x       = 5                                                        x = 10  c x + 2 = 8                                              g 3 + x = 10  

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Tìm một số hạng trong một tổng - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!