Luyện tập trang 46 SGK Toán 2 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 46 SGK Toán 2 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 46 SGK Toán 2

1.  a x + 8 = 10;               b x + 7 = 10;                c 30 + x = 58           x = 10 8                     x = 10 7                       x = 58 30           x = 2;                           x = 3                              x = 28 2.  9 + 1 = 10               8 + 2 = 10                  

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 46 SGK Toán 2 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!