32 - 8 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong 32 - 8 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 53 SGK Toán 2

1.  2.  3.  Số nhãn vở Hòa còn lại là: 22 9 = 13 nhãn vở Đáp số: 13 nhãn vở. 4.  a x + 7 = 42                               b 5 + x = 62     x       = 42 7                                     x = 62 5     x       = 35                                          x = 57

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong 32 - 8 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!