Luyện tập trang 55 SGK Toán 2 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 55 SGK Toán 2 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 55 SGK Toán 2

1.  12 3 = 9            12 5 = 7             12 7 = 5              12 9 = 3 12 4 = 8            12 6 = 6             12 8 = 4              12 10 = 2 2. 3. a x + 18 = 52                   b x + 24 = 62                                  x = 52 18                x          = 62 24            

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 55 SGK Toán 2 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!