51 - 15 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong 51 - 15 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 50 SGK Toán 2

1.   2. 3.  a x + 16 = 41                                        b x + 34 = 81             x = 41 16                                     x          = 81 34             x = 25                                            x           = 47 c 19 + x = 61            x = 61 19            x = 42

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong 51 - 15 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!