Luyện tập trang 51 SGK Toán 2 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 51 SGK Toán 2 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 51 SGK Toán 2

1.  11 2 = 9              11 4 = 7             11 6 = 5              11 8 = 3 11 3 = 8              11 5 = 6             11 7 = 4              11 9 = 2 2. 3. a x + 18 = 61                            b 23 + x = 71     x         = 61 18                                   x = 71 23     x      

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 51 SGK Toán 2 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!