Luyện tập trang 14 SGK Toán 5 - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 14 SGK Toán 5 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 14 SGK Toán 5

2frac{3}{5} = {{2 times 5 + 3} over 5} =frac{13}{5} ;                             5frac{4}{9} = {{5 times 9 + 4} over 9} =frac{49}{9} ; 9frac{3}{8}= {{9 times 8 + 3} over 8}  =frac{75}{8} ;                           12frac{7}{10} = {{12 times 10 + 7} over {10}}  =frac{127}

Bài 2 trang 14 (Luyện tập) SGK Toán 5

Đổi các hỗn số thành phân số rồi so sánh các phân số đó. LỜI GIẢI CHI TIẾT a 3dfrac{9}{{10}} = dfrac{{39}}{{10}};2dfrac{9}{{10}} = dfrac{{29}}{{10}}; Mà dfrac{{39}}{{10}} > {rm{ }}dfrac{{29}}{{10}} Vậy :3dfrac{9}{{10}} > {rm{ }}2dfrac{9}{{10}} b 3dfrac{4}{{10}} = dfrac{{34}}{{10}}

Bài 3 trang 14 SGK Toán 5

a  1frac{1}{2}+1frac{1}{3}  =frac{3}{2}+frac{4}{3}=frac{9}{6}+frac{8}{6}=frac{17}{6} ; b  2frac{2}{3}1frac{4}{7}  =frac{8}{3}frac{11}{7}=frac{56}{21}frac{33}{21}=frac{23}{21} ; c  2frac{2}{3} times 5frac{1}{4}  =frac{8}{3}times frac{21}{4}=frac{8 times 21}{3 times 4

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 14 SGK Toán 5 - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!