Ôn tập về đại lượng - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Ôn tập về đại lượng được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 170, 171 SGK Toán 4

1. 1 yến = 10kg                                1 tạ   = 10 yến 1 tạ   = 100kg                               1 tấn  = 10 tạ 1 tấn = 1000kg                             1 tấn = 100 yến 2. a 10 yến = 100kg                     {1 over 2} yến = 5kg     50kg = 5 yến                          1 yến 8kg =

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Ôn tập về đại lượng - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!