Đăng ký

Bài 3 trang 4 SGK Toán 5

Đề bài

Viết các số tự nhiên dưới dạng phân số có mẫu số là 1:

                      32;     105;     1000.

Hướng dẫn giải

Mọi số tự nhiên có thể viết thành một phân số có tử số là số tự nhiên đó và mẫu số là 1.

Lời giải chi tiết

 \(32 =\frac {32}{1}\);     \(105 = \frac {105}{1}\);      \( 1000 = \frac {1000}{1}\).

 

 

shoppe