Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo) - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo) được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 73 SGK Toán 4

1.            2. Ô thứ nhất ghi S. Ô thứ hai ghi S. Ô thứ ba ghi Đ. 3 Số thức ăn trại chăn nuôi cần cho 375 con gà đẻ trong 1 ngày là:             104 times 375 = 39000 g             39000 g = 39 kg Số thức ăn trại chăn nuôi cần cho 375 con gà đẻ trong 10 ngày là:              39 times 10 =

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo) - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!