Ngày, tháng - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Ngày, tháng được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2 trang 79 SGK Toán 2

1.  2.  b Ngày 22 tháng 12 là ngày thứ 2, ngày 25 tháng 12 là ngày thứ năm. Trong tháng 12 ngày có 4 ngày chủ nhật, đó là các ngày 7, 14, 21, 28. Tuần này thứ sáu là ngày 19 tháng 12. Tuần sau, thứ sáu  là ngày 26 tháng 12.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Ngày, tháng - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!