Luyện tập trang 74 SGK Toán 4 - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 74 SGK Toán 4 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 74 SGK Toán 4

1. a 345 times 200 = 69000                 b 237 times 24= 5688                 c 403 times 346= 139438 2. a 95 + 11 times 206 = 95 + 2266 = 2361 b 95 times 11 + 206 = 1045 + 206 = 1251 c 95 times 11 times 206 = 1045 times 206 = 215270 3. a 142times 12 + 142 times 18 = 142

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 74 SGK Toán 4 - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!