Luyện tập trang 74 SGK Toán 2 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 74 SGK Toán 2 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 74 SGK Toán 2

1.  12 7 = 5              11 8 = 3             14 9 = 5             16 8 = 8 14 7 = 7              13 8 = 5             15 9 = 6             17 8 = 9 16 7 = 9              15 8 = 7             17 9 = 8             18 9 = 9 2.  3.  a 32 x = 18;                     b 20 x = 2;           

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 74 SGK Toán 2 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!