Luyện tập trang 70 SGK Toán 2 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 70 SGK Toán 2 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 70 SGK Toán 2

1. 18 9 = 9                     16 8 = 8                  14 7 = 7                17 8 = 9                     15 7 = 8                  13 6 = 7                16 7 = 9                     14 6 = 8                  12 5 = 7                15 6 = 9                     13 5 = 8            

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 70 SGK Toán 2 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!