Luyện tập trang 69 SGK Toán 4 - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 69 SGK Toán 4 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 69, 70 SGK Toán 4

1  2.  m 3 30 23 230 m x 78 234 2340 1794 17940 m 3 30 23 230 m x 78 234 2340 1794 17940 3. Trong 1 giờ tim người đó đập số lần là:          75 x 60 = 4500lần Trong 24 giờ, tim người đó đập số lần là:         4500 x 24 = 108000 lần                                      Đáp số: 108000 lần. 4.  Số tiền

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 69 SGK Toán 4 - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!