Luyện tập trang 68 SGK Toán 2 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 68 SGK Toán 2 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 68 SGK Toán 2

1. 15 6 = 9                                       14 8 = 6                  16 7 = 9                                       15 7 = 8                  17 8 = 9                                       16 9 = 7                  18 9 = 9                                       13 6 = 7              

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 68 SGK Toán 2 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!