Đăng ký

Bài 1, 2, 3, 4 trang 4 SGK Toán 3

Đề bài

1. Đặt tính rồi tính:

324 + 405    ;  761 + 128   ;    25  + 721;

645 - 302;     666 – 333    ;    485 – 72

2. Tìm x:

a) x – 125 = 334                        b) x + 125 = 266.

3. Một đội đồng diễn thể dục gồm 285 người, trong đó có 140 nam. Hỏi đội đồng diễn thể dục đó có bao nhiêu nữ?

4. Xếp 4 hình tam giác thành hình con cá ( xem hình vẽ)

Hướng dẫn giải

1.

2.

a)  x – 125 = 334                            b) x + 125 = 266

     x          = 344 + 125                       x           = 266 – 125                 

     x          =      469                            x           =       141

3.

              Số nữ trong đội đồng diễn là:

                  285 – 140 = 145 ( người).

                                      Đáp số: 145 người.

4.

Xếp được hình con cá như sau:

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào
shoppe