Luyện tập trang 10, 11 SGK Toán 3 - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 10, 11 SGK Toán 3 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 10, 11 SGK Toán 3

1 a 5 x 3 + 132 = 15 + 132 = 147 b 32 : 4 + 106 = 8 + 106=114 c 20 x 3 : 2 = 60 : 2 = 30 2. Đã khoanh vào {1 over 4}  số con vịt ở trong hình a  Có bốn cột, khoanh vào 1 cột. 3.  Giải  4 bàn có số học sinh là: 2 x 4 = 8 học sinh Đáp số: 8 học sinh BÀI 4. Có thể xếp được hình cái mũ như sau:

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 10, 11 SGK Toán 3 - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!