Luyện tập trang 122 SGK Toán 4 - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 122 SGK Toán 4 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 122 SGK Toán 4

1.  a frac{5}{8}  <  frac{7}{8}   b Rút gọn phân số : frac{15}{25} = frac{15 : 5}{25 : 5}= frac{3}{5} Vì frac{3}{5} < frac{4}{5} nên frac{15}{25} < frac{4}{5}. c Quy đồng mẫu số hai phân số frac{9}{7} và frac{9}{8}   frac{9}{7}= frac{9 times8}{7times8}=frac{72}{5

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 122 SGK Toán 4 - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!