Luyện tập chung trang 81 SGK Toán 2 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập chung trang 81 SGK Toán 2 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 81 SGK Toán 2

1.  Đồng hồ A ứng với câu b Đồng hồ B ứng với câu d Đồng hồ C ứng với câu c Đồng hồ D ứng với câu a 2.  a. Hàng thứ hai điền vào các ô trống lần lượt là: 3, 4, 9. Hàng thứ ba điền vào các ô trống lần lượt là: 10, 13, 14, 15. Hàng thứ tư điền vào các ô trống lần lượt là: 18, 19, 20 , 21 Hàng

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập chung trang 81 SGK Toán 2 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!