Luyện tập chung trang 75 SGK Toán 2 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập chung trang 75 SGK Toán 2 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 75 SGK Toán 2

1.  16 7 = 9                    12 6 = 6                 10 8 = 2                   13 6 = 7 11 7 = 4                    13 7 = 6                 17 8 = 9                   15 7 = 8 14 8 = 6                    15 6 = 9                 11 4 = 7                   12 3 = 9 2. 3.  42 12 8

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập chung trang 75 SGK Toán 2 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!