Luyện tập chung trang 178 SGK Toán 4 - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập chung trang 178 SGK Toán 4 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 178 SGK Toán 4

1. a 365847 ;             b 16530464 ;               c 105072009 2.  a 2 yến = 20kg ;                   2 yến 6kg = 26kg ;              40kg = 4 yến b 5 tạ = 500 kg;                    5 tạ 75 kg = 575 kg ;           800kg = 8 tạ 5 tạ = 50 yến;                        9 tạ 9kg = 909 kg ;            

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập chung trang 178 SGK Toán 4 - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!