Luyện tập chung trang 177 SGK Toán 4 - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập chung trang 177 SGK Toán 4 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 177 SGK Toán 4

1. Số 975368 đọc là: Chín trăm bảy mươi lăm nghìn ba trăm sáu mươi tám. Chữ số 9 ở hàng trăm nghìn và có giá trị là 9 trăm nghìn. Số 6020975 đọc là: Sáu triệu không trăm hai chục nghìn chín trăm bảy mươi lăm. Chữ số 9 ở hàng trăm và có giá trị là 9 trăm. Số 94351708 đọc là: Chín mươi bốn triệu ba tr

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập chung trang 177 SGK Toán 4 - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!